Jak działa Comp Electronic Monitoring?
Funkcjonowanie systemu opiera się na korelacji pracy urządzeń elektronicznych i specjalistycznego oprogramowania wykorzystującego bezpieczne szyfrowane połączenia.
Najważniejszymi elementami systemu są:
Nadajnik skazanego
  • opaska na stałe mocowana na nodze skazanego
  • przekazuje sygnał do urządzenia monitorującego
  • potwierdza obecność skazanego w miejscu odbywania kary
Stacjonarne urządzenie monitorujące
  • instalowane w miejscu odbywania kary
  • rejestruje sygnały z nadajnika skazanego i przekazuje je do Centrum Monitorowania
  • pozwala utrzymywać ze skazanym łączność telefoniczną i przekazywać wiadomości tekstowe
Centrum Monitorowania
  • prowadzone przez Upoważniony Podmiot Dozorujący
  • realizuje stały, dyskretny nadzór nad zachowaniem skazanego
  • rejestruje wszystkie sygnały z nadajnika i utrzymuje kontakt ze skazanym
Schemat działania
Urządzenia w systemie Comp Electronic Monitoring
Nadajnik skazanego (COMP RF TAG – RFT) – urządzenie elektroniczne przekazujące zaszyfrowany sygnał radiowy do jednostki monitorującej zainstalowanej w miejscu odbywania kary. Automatycznie potwierdza, że skazany jest pod nadzorem zgodnie z harmonogramem ustalonym przez sąd. Dwustronna komunikacja pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem zapewnia autentyczność sygnałów oraz rozbudowane możliwości zarządzania. Nadajnik wyposażony jest w sześć czujników wykrywających ewentualne nieupoważnione działanie skazanego np. zerwanie paska, przerwanie światłowodu, przewiercenie, oraz czujnik temperatury, zbliżeniowy i akcelerometr. Jest wodoodporny i antyalergiczny. Nie zakłóca działania rozrusznika serca i nie ogranicza swobody ruchu. Może być użytkowany przez kobiety w ciąży; jego obwód jest indywidualnie dopasowywany. Zaprojektowany tak, by był dyskretny.
Stacjonarne urządzenie monitorujące (COMP RF Home Monitoring Unit – HMU) – urządzenie radiowe rejestrujące sygnały z nadajnika skazanego i przesyłające je poprzez łącze GSM do Centrum Monitorowania. Posiada funkcję umożliwiającą komunikację telefoniczną pomiędzy Centrum Monitorowania a skazanym oraz odbioru wiadomości tekstowych wyświetlanych na ekranie. Z myślą o najwyższym poziomie bezpieczeństwa zastosowano bardzo silne szyfrowanie AES-256 zarówno komunikacji między RFT a HMU, jak i komunikacji między HMU a Centrum Monitorowania. Istnieje możliwość dowolnego oprogramowania HMU – zgodnie z wymaganiami podmiotu dozorującego.
Nadajnik skazanego z lokalizatorem (Comp One-Piece Tracking Unit – OPTU) – nadajnik skazanego zintegrowany z modułem GPS oraz modemem GSM. Umożliwia bieżące śledzenie na mapie położenia skazanego oraz automatyczne powiadamianie Centrum Monitorowania i skazanego o jego wejściu w obszar zabroniony. W miejscach, gdzie nie jest możliwe śledzenie pozycji GPS, do określenia lokalizacji skazanego wykorzystywane są stacje bazowe sieci GSM. Nadajnik posiada funkcję wymiany baterii bez zakłóceń i przerw w pracy urządzenia (hot swap).
Narzędzie pracownika terenowego (Comp Field Activator Unit) – narzędzie dla pracownika terenowego. Pozwala aktywować i dezaktywować urządzenia monitorujące oraz wykonywać czynności serwisowe. Współpracuje ze smartfonem z systemem operacyjnym Android, na którym zainstalowana jest aplikacja mobilna (TMB) prezentująca niezbędne informacje o urządzeniach systemu monitoringu elektronicznego w zasięgu pracy FAU.
Mobilne urządzenie monitorujące (COMP Two Piece Tracking Unit – TPTU) –urządzenie radiowe z modułem GPS. Rejestruje sygnały wysyłane przez nadajnik skazanego i przesyła je poprzez łącze GSM do Centrum Monitorowania. W systemie rozbudowanym o ochronę osób poszkodowanych przez skazanego może służyć do wykrycia jego niepożądanej obecności w sąsiedztwie poszkodowanego.
Powielacz sygnału (Comp RF Repeater – RFR) – urządzenie współpracujące ze stacjonarnym urządzeniem monitorującym stosowane w celu zwiększenia zasięgu i jakości sygnału na obszarze, gdzie prowadzony jest nadzór nad skazanym. Umożliwia również wdrożenie monitoringu w miejscach o ograniczonym zasięgu sieci GSM. Wykrywa próby wykorzystania nieautoryzowanych urządzeń powielających sygnał nadajnika skazanego.
Oprogramowanie w systemie Comp Electronic Monitoring
Exigo
dedykowana aplikacja dla służb penitencjarnych pozwalająca na wprowadzanie rezerwacji miejsca w systemie, wymianę informacji w ramach istniejących procesów, wprowadzanie orzeczeń sądowych, prowadzenie nadzoru nad przebiegiem kary oraz tworzenie raportów. Dostęp do aplikacji możliwy jest z poziomu przeglądarki internetowej na komputerze z dowolnym systemem operacyjnym i w każdym miejscu na świecie
TAO
zaawansowana technologicznie aplikacja pozwalająca pracownikom Centrum Monitorowania na obsługę incydentów związanych ze skazanymi. Dzięki kompleksowym i ujednoliconym instrukcjom zapewnia optymalizację kosztów i czasu pracy personelu, zachowanie jednakowych standardów działania niezależnie od miejsca i czasu podjęcia interwencji.
ZEN Centrala
aplikacja wykorzystywana w Centrum Monitorowania do planowania zadań dla jednostek terenowych oraz rozliczania ich pracy. Poprzez sprawne planowanie wizyt przedinstalacyjnych, instalacyjnych, kontrolnych i interwencyjnych usprawnia pracę i ogranicza koszt funkcjonowania systemu.
ZEN Patrol
aplikacja do zarządzania jednostkami terenowymi i automatyzowania planowania zadań. Optymalizuje sprawność działania i bezpieczeństwo służb patrolujących skazanych, koszty i czas wykonywania zadań. Ułatwia przygotowanie raportów i umieszczenie ich w systemie. Umożliwia nadawanie poszczególnym zadaniom priorytetów i bieżące reagowanie na incydenty.
Moduł wsparcia logistyki
część systemu niezbędna do planowania sprawnej logistyki i zarządzania stanami urządzeń w rozproszonym środowisku.
Dostawca rozwiązania
Marka Comp Electronic Monitoring powstała w oparciu o wiedzę i doświadczenie zdobyte przez firmy Comp S.A. i Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o.(Grupa COMP) podczas wdrożenia i obsługi pierwszego w Polsce systemu dozoru elektronicznego w latach 2009-2014. Rozwiązanie łączyło wysokie wymagania prawne z najnowocześniejszą technologią teleinformatyczną. Projekt okazał się sukcesem zarówno legislacyjnym, jak i technologicznym.

Grupa Kapitałowa Comp SA należy do największych i najbardziej dynamicznie rozwijających się dostawców rozwiązań informatycznych na polskim rynku. Działalność spółek Grupy Kapitałowej Comp SA koncentruje się na różnych, uzupełniających się wzajemnie, obszarach rozwiązań teleinformatycznych, tworząc kompleksową ofertę.
Comp Electronic Monitoring
ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa
+48 22 570 38 00
www.comp-em.pl